ЕСТ II

Есөн тоотой, есөн тооны зүйл бүхий: ест жүрж [ургамал] (дотроо есөн хэлтэс бүхий бэрсүүт жүржийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЕСТ I:

ЁСТ