ЕСХӨН

Есийг чамласан утга, дөнгөж ес, ердөө л ес - Би ердөө есхөн настай. Д. Мягмар. дэлгэрэнгүй...