ЕСЛӨХ I
/ хуучирсан /

Урьдын цагт гэмт хэрэг үйлдэгсдийг ялд унагааж, малын төрөл тутмаас есөн мал албадан авах шийтгэл.

Ижил үг:

ЕСЛӨХ II

ЕСЛӨХ III