ЕСӨГЧИН

1. Юм бүхэн нь ес есөөр бүрэлдсэн;


2. [домог] Есөн толгой, есөн сүүлтэй, барсын хумстай, хүүхэд шиг дуутай, хүний мах иддэг үлгэр домгийн амьтан.