ЕСӨЛЗ II
/ ургамал /

Есөлзгөнө.

Ижил үг:

ЕСӨЛЗ I