ЕСӨЛГӨНӨ
/ ургамал /

Алтан жүрж, хүчээлж, мандарин.