ЕВРОПОРХУУ

Зан заншил, хэл соёл, төрх байдал тэргүүтнээрээ европчуудтай адилавтар, европжсон, европ шинж байдалтай: дэлгэрэнгүй...

европорхуу араншинтай европ хүнтэй төстэй зан ааш гаргадаг
европорхуу маягийн хурим европ маягийн хурим