европорхуу араншинтай
европ хүнтэй төстэй зан ааш гаргадаг