ЕГ :

ег хийх (а. Хэдэр зан байдал гарган, ёс бус харьцах; б. Бартаа саадтай замаар удаан явах, муу унаа, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЁГ