ЁГ

Нийлэмжгүй, тохиромжгүй, эвгүй: ёг хийх (бие ёргих донслох) - Энхэл донхол замаар ёг ёг хийгээд дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., хэг ёг [хоршоо] (үг яриа нийцгүй байдал), хэг ёг хийх (нийцгүй, ёвчуур зан ааш гаргах) - Хэг ёг гэсэн, хүнтэй ч аятайхан харьцаж чадахгүй л хүн байна лээ. Ч.Ойдов. Жүжгүүд.

ёг хийх бие ёргих донслох
хэг ёг үг яриа нийцгүй байдал
хэг ёг хийх нийцгүй, ёвчуур зан ааш гаргах
Ижил үг:

ЕГ :