ЁГОР

Хятад улсын Шинжаанд нутагладаг түрэг хэлт аймаг: ёгор хэл (ёгоруудын ярьдаг хэл).