ЁГТ

1. Илэрхий бус, далд утга бүхий: ёгт нэр (ёж нэр, нууц нэр), ёгт санаа (далд санаа) дэлгэрэнгүй...


2. Шог аястай ёж үг - Танайх жижиг, Орос бол их улс шүү дээ гэж сурвалжлагчийн хэлэхэд, дуунд нь ёгт өнгө байлаа. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., ёгт үг (ёж үг) - Одоо оролдвол чамд нэг ухаан байгаа юм биш үү гэж хэлсэн нь Карлагашийн сэтгэлийг олж чадаагүй ч гэсэн Жомартын өндөр тушаалыг олж ав гэсэн ёгт үг байжээ. М.Хурманхаан. Анхны алхам., ёгт үлгэр (шог үлгэр).

ёгт нэр ёж нэр, нууц нэр
ёгт санаа далд санаа
битүү ёгт далд битүү
ёгт үг ёж үг
ёгт үлгэр шог үлгэр