ЕГЗӨР I

1. [шашин] Бурхны шашны гүн ухааны дэг урсгал: егзөрийн хийд (бурхны шашны гүн ухааны хийд);


2. Бурхны номыг гүн бясалгаж, шидийг олсон их хүн: егзөр хутагт (тарнийн номд мэргэшсэн хутагт) - Егзөр хутагт танд илгээсэн дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.

егзөрийн хийд бурхны шашны гүн ухааны хийд
егзөр хутагт тарнийн номд мэргэшсэн хутагт
Ижил үг:

ЕГЗӨР II