ЕВРОПСОГ

Европын ёс заншилд дуртай; европ ёсыг туйлаас баримтлагч: европсог араншинтай (европорхог дэлгэрэнгүй...

европсог араншинтай европорхог араншинтай
европсог хүн европыг шүтсэн үзэлтэй хүн