АЛИРС
/ ургамал /

Голцуу шугуйд ургах, уулын хажуу шилмүүст ойд газраар ширдэглэн ургадаг мөнх ногоон сөөгөнцөр, улаан өнгөтэй, исгэлэн дэлгэрэнгүй...