АЛИУС

1. Үр тариаг хадахад газар унасан үрээс ургасан ургамал;


2. Үерт автуулж, дахин ургасан өвс;
3. [ургамал] Үл мэдэг тууш ховилтой, хүрэн хайрстай ургамал, хужир мараа бүхий чийглэг намгархаг нуга, гол горхи, нуурын эргээр ургана.