АЛЛАХ
/ шашин /

Исламын шашны гол эрхэм шүтээн - Аллах тэнгэр хур бороо хайрлаж говийн ган ч тайлагдах миний ган ч тайлагдах өдөр дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Нарангарвуу.