АЛМАЙДАЛ

Алмайдах үйлийн нэр - Алмайдалгүй хадгалж, архи дарс уулгүй аж төрөхийг саналтай. Монгол уртын дууны бичмэл цоморлиг.