АЛМАЙТАХ

Дэндүү алмай байдал гаргах, алмай байдалд автах - Алмайтан явсан гэмүүдийг гашуудан гэмшиж үзмой. дэлгэрэнгүй...