АЛМАН

1. Дугариг хэлтгий, хавирган хэлбэртэй; алман сар (шинийн наймнаас урагш, мөн хорин гуравнаас хойших дэлгэрэнгүй...


2. [домог] Монголчуудын эртний өвөг дээдсийн нэг зүйл шүтээн, алтан нарны хамтаар мөнх тэнгэрийн оройн чимэг болдог гэдэг.

алман сар шинийн наймнаас урагш, мөн хорин гуравнаас хойших үеийн хэлтгий тахир сар
алман сүх хэлтгий саран хэлбэртэй, дугуй иртэй сүх
алман худаг

задгай, том амсартай худаг

алман хусуур

хавирган сар мэт матигар хусуур