АЛМАЙРАХ

1. Алмай зан гаргах - Дулааныг зорин зэллэх шувуудыг харж алмайран зогсож байгаад гэртээ оров. дэлгэрэнгүй...


2. Учрыг үл олон гайхах - Ноёд цөм ихэд гайхалцан хариулах үгээ олохгүй алмайран зогсоцгооно. С.Буяннэмэх. Эрдэнэт соёмбын эзэн эрэлхэг жанжин Сүхбаатар., алмайран гайхах (юмыг мэлрэн гайхаж ширтэх), алмайран харах (амаа ангайн гайхах, мэлрэн ширтэх). 

алмайран гайхах юмыг мэлрэн гайхаж ширтэх
алмайран харах амаа ангайн гайхах, мэлрэн ширтэх
алмайран зогсох мэлрэн зогсох