АЛМААС

1. Цэвэр нүүрстөрөгчөөс голлон тогтсон өнгөгүй, заримдаа шаравтар, ногоон, хөх, хар, хүрэн туяатай, усан тунгалаг, дэлгэрэнгүй...


2. Шил зүсэгч: алмаасаар шил зүсэх (шил зүсэгчээр шил зүсэх).

засмал алмаас засаж өнгөлсөн алмаас эрдэнэ
очир алмаас

а. Маш хатуу эрдэнийн чулуу; өнгө янз бүр, гоёл чимэглэлд чулуулаг өрөмдөхөд хэрэглэнэ; б. Талсажсан ирмэгт алмаас

алмаасаар шил зүсэх шил зүсэгчээр шил зүсэх