АЛИШАМ

Харавтархан өнгөтэй, халуун амттай, үр нь хоолны дуршил оруулдаг, эмийн чанартай, мөхлөг буурцагт үр; нальшим.