АЛИРХАЙ

Морь малын хөлд гишгэгдэн налж унасан өвс, морь мал явсан ором; налархай - Өвсний алирхай даган хойноос нь нэхэн дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.