АЛИС
/ ургамал /

1. Үрлэж боловсроогүй үед хонгорцогтой нь хадсан буурцагт тарианы өвс: алис хийсэх (хадсан буурцгийн дэлгэрэнгүй...


2. Луультан овгийн нэг наст өвс; хөх өвс.