ААЛЬГҮЙДҮҮ

Аальгүй байрын - Өнгөрсөн өвөл зарим буурны ороо орсонгүй гээд аальгүйдүү алаг нүдээ ирмэн энэ сэдвээр одоо дэлгэрэнгүй... С.Надмид. Хар нүдэн., аальгүйдүү хүүхэн (аальгүй байрын хүүхэн).