ДУУСАЛТГҮЙ

1. Эцэс төгсгөлгүй;


2. Шавхагдашгүй.