ДУУСВАР

Дуусах, гүйцэх үйлийн нэр, төгсвөр - Тэр хоёрын нөхөрлөл тэр цагаас хойш дуусвар болжээ.дэлгэрэнгүй...