ДУУСГУУЛАХ

Дуусгавар болгуулах - Засварын ажлыг дуусгуулах хэрэгтэй байна. “Улаанбаатарын мэдээ” дэлгэрэнгүй...