ДУУШИГ

Өөртөө дууны хэлбэлзлийн бичлэгтэй, бичлэг зөөвөрлүүр.