ДУХАЛЗАХ

Духгар юмны байн байн хөдлөх: духалзах нахилзах [хоршоо] (тонголзон бөхөлзөх) - Нэг л их дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.