ДУХГАР

1. Малгайгаа дух руу урагш тавьсан байдал;


2. Урагшаа өцгөр, бөхгөр: духгар гэр (урагш өцгөр гэр), духгар саравч (бөхийж ханарсан саравч).

духгар гэр урагш өцгөр гэр
духгар саравч бөхийж ханарсан саравч