ДУХАЙ

Барга эхнэрийн зуны малгай; хүрэн өнгийн эдээр хийсэн, босоо ширээстэй, шовгор оройтой, хар тавтай, улаан зангилаатай, дэлгэрэнгүй...