ДУХАЙХ

Духгар болох: духайн суух (толгойгоо ганайлган суух) - Залуу эр босон ширээн дээр нударга дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.