ДУУСАШГҮЙ

Баршгүй, эцэслэн төгсөшгүй, шавхагдашгүй байдал - Уг нь хүний тархи толгой ч илэрч шавхагдашгүй нууц, яндаж дэлгэрэнгүй... Д. Цэдэв. Орчлонгийн хүрд.