ДУУСАН

Тухайн үе, цагийн турш: шөнө дуусан (шөнө дүлэн) - Шөнө дуусан нойргүй. дэлгэрэнгүй... өдөр дуусан (өдөржин), жил дуусан (жилийн турш).

шөнө дуусан шөнө дүлэн
өдөр дуусан өдөржин
жил дуусан жилийн турш