ДУУСАХ

1. Хугацаа гүйцэх, төгсөх: сар дуусах (сар гүйцэх), хугацаа дуусах (заасан хугацаа дэлгэрэнгүй...


2. Үйл явдлын төгсөх, өндөрлөх: дайн дуусах (дайны гал унтрах, дайтаж тулалдахаа болих) - Халх голд болсон дайн манай ялалтаар дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд., хичээл дуусах (хичээлийн цаг өндөрлөх); 2. Барах, гүйцээх: буянаа дуусах (буянаа барах), ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал [зүйр цэцэн үг] (аливаа юмны эцсийн үр дүнг заавал үзэх ёстой гэсэн санаа);

3. Гүйцэх, барагдах: зүйл дуусах (а. Анги, хэсэг өндөрлөх; б. Үхэх, нас барах), тооцоо дуусах (тооцоогүй дэлгэрэнгүй...
4. Өнгөрөх, нас барах, үхэх, үрэгдэх, үгүй болох: үхээд дуусах (үхэж үрэгдсээр үгүй болох) - Сайхан улс байсан юмсан ингээд л дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

сар дуусах сар гүйцэх
хугацаа дуусах заасан хугацаа төгсөх
дайн дуусах дайны гал унтрах, дайтаж тулалдахаа болих
хичээл дуусах хичээлийн цаг өндөрлөх
буянаа дуусах буянаа барах
ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал аливаа юмны эцсийн үр дүнг заавал үзэх ёстой гэсэн санаа
зүйл дуусах а. Анги, хэсэг өндөрлөх; б. Үхэх, нас барах
тооцоо дуусах тооцоогүй болох
ус дуусах ус шавхагдах
дуусаагүй барилга барьж гүйцээгүй, ашиглалтад өгөөгүй барилга байгууламж
үхээд дуусах үхэж үрэгдсээр үгүй болох