ДУУСАЛТ

Дуусах үйлийн үр дүнг заасан нэр, аливаа юмны эцэслэлт, төгсөлт: хэрэг учрын дуусалт (хэрэг учрын дэлгэрэнгүй...