ДУВ II:

дав дув хийх (цочисхийх) - Дав дув хэмээн айж цочин сэрээд нэг ч амар заяа үзсэнгүй дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

Ижил үг:

ДУВ I