ДУВ I

ду”-гаар эхэлсэн үгэнд хүч нэмэгдүүлэх сул үг: дув дуугүй (огт дуугарахгүй, чив чимээгүй) - дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.

Ижил үг:

ДУВ II: