ДАШ II

1. Дээлийн зах, хөвөөгөөр тойруулж чимхүүрдэн хадсан үс; тасам: нэхий дээлийн даш (нэхий дээлийн зах, дэлгэрэнгүй...


2. Саа утас, тууз, магнаг зэргийн эмжээр: тэрлэгийн даш (тэрлэг дээлийн гоёмсог эмжээр).

нэхий дээлийн даш нэхий дээлийн зах, хормойн чимэг үс
тэрлэгийн даш тэрлэг дээлийн гоёмсог эмжээр
Ижил үг:

ДАШ I