ДАШИНГАТ

1. Дашинга бүхий, дашингатай;


2. Хувцас хунар агуулах хаалгагүй олон өрөөтэй шүүгээ: дашингатад хувцсаа хийх (дашингат шүүгээнд хувцас агуулах).