ДАШМАГ

1. Аянд хэрэглэх зориулалттай шингэн зүйл агуулах модон бөглөөтэй үүрэг сав, түүхий ширээр оёж, төөнөж хөөмөллөн дэлгэрэнгүй...


2. Мах зууш боловсруулж хайрах таваг; хайруулын таваг: дашмагт хайрах (хайруулын тавагт шарж болгох), дашмагт хуурах дэлгэрэнгүй...
архины дашмаг архи хийж явах сав
гуулин дашмаг гуулиар хийсэн сав
усны дашмаг ус хийж авч явах сав
дашмагт хайрах хайруулын тавагт шарж болгох
дашмагт хуурах дашмаг дотор хуурч болгох