ДАШЛУУЛАХ

Албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оруулах - Найралт төрийн хоёрдугаар он буулгасан зарлигийг дагаж тухайлан дэлгэрэнгүй... Зарлигаар тогтоосон дайчин улсын хуулийн хууль зүйн бичиг.