ДАШИМГАЙ

Бялдууч, зусарч, ая талд нийлүүлэгч: дашимгай үгс (тал зассан бялдууч үгс), дашимгай дэлгэрэнгүй... (зусарч хүн) - Даруй түүний хэлбийх дашимгай үгсийг баримтлан гэрч болгон хэлцмүй. В.Инжаннаши. Хөх судар.

дашимгай үгс

тал зассан бялдууч үгс

дашимгай хүн

зусарч хүн