ДАШИМГАЙЛАХ

Бялдуучлах, ая талд нийцүүлэх - Дашимгайлан ой сав гарган бичсэн. В.Инжаннаши. Хөх судар.