ДАШИЙ ШОГ

1. “Өлзий орштугай” гэсэн ерөөлийн үг;


2. [яриа] Үгүй болох, дуусах, алга болох, хэрэггүй болох гэсэн утга илтгэнэ: даший шог болох (а. Алга болох; б. Дуусах, шавхагдах; в. дэлгэрэнгүй...