ДАШ I

Хамгийн жижиг хадаг; өлзийт хадаг: даш вандан (өлзий хээтэй соном хадаг), даш хадаг дэлгэрэнгүй...

даш вандан өлзий хээтэй соном хадаг
даш хадаг өлзийт хадаг
хээтэй даш өлзий хээтэй даш
цоохор даш эрээн судалтай даш
Ижил үг:

ДАШ II