нэхий дээлийн даш
нэхий дээлийн зах, хормойн чимэг үс