ДАЛИМДАГЧ

Далим тохиол ологч; үйл хэргийг ялдар, дашрамд гүйцэтгэхдээ сайн хүн.